Ký gửi vận chuyển hàng thương mại điện tử

Bảng giá Dịch vụ

1. Phí vận chuyển quốc tế Trung Việt

Phí vận chuyển quốc tế Trung Việt là chi phí chuyển hàng từ kho của 1989order: (Quảng Châu) Trung Quốc về Việt Nam  + Phí vận chuyển hàng hóa (bảng dưới)

Do tình hình thông quan khó khăn, nhằm đảm bảo hàng hóa về ổn định giá ký gửi sẽ được điều chỉnh để nhằm đáp ứng chi phí vận chuyển trong thời kỳ khó khăn hiện tại. 

(Áp dụng từ ngày 0h ngày 06/05/2022)

Phí dịch vụ = Phí VC Quốc tế Trung Việt (1) + Phí VC nội địa Việt Nam (2) + Phí dịch vụ gia tăng (nếu có) (3)

Xem chi tiết chính sách vận chuyển quốc tế

Địa điểm Kho Hà Nội Kho Quảng Ninh Kho Hải Phòng
Thời gian vận chuyển 5-10 ngày làm việc
Phí vận chuyển trung việt
( khối lượng/ đơn)
37.000đ/kg  37.000đ/kg  37.000đ/kg

Cân nặng tính phí sẽ được tính theo cân nặng thực tế, hoặc cân nặng quy đổi, tùy cân nặng nào lớn hơn.
– Đối với vận chuyển Quốc tế: Cân nặng quy đổi (Kg) = Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm)/7000.
– Đối với vận chuyển nội địa Việt Nam: Cân nặng quy đổi (Kg) = Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm)/5000
Ví dụ: Sản phẩm A nặng 3kg; dài/rộng/cao lần lượt là 25, 50, 40cm.
+ Cân nặng tính phí của sản phẩm A đối với Vận chuyển Quốc tế: (25x50x40)/7000 = 7,14kg.
+ Cân nặng tính phí của sản phẩm A đối với Vận chuyển Nội địa VN: (25x50x40)/5000 = 10kg

Phí Quản lý cố định/kiện hàng là chi phí để thực hiện các công việc:
+ Xuất/nhập hàng hoá tại kho Trung Quốc và Việt Nam
+ Chi phí in tem kiện, dán Bill vận chuyển cho từng kiện hàng
+ Kê khai hàng hoá với Hải quan để thực hiện việc thông quan về Việt Nam
+ Kiểm tra và đối chiếu loại hàng hoá trên đơn với hàng hoá thực tế theo từng kiện hàng (1989ORDER không đảm bảo việc kiểm đếm số lượng
chi tiết sản phẩm cho đơn/kiện hàng của Quý khách)

 2. Phí vận chuyển nội địa Việt Nam

Phí vận chuyển nội địa Việt Nam là chi phí chuyển hàng từ kho 1989ORDER  tại nội địa Việt Nam tới địa chỉ nhận hàng của Quý khách. 

PHÍ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA VIỆT NAM
Cân nặng GẦN KHO   HN/HP/QN=> Các tỉnh miền bắc HN/HP/QN=> Các tỉnh miền nam
Hạ long, Cẩm Phả  Hà Nội, Hải Phòng Cân nặng
3kg đầu 10.000đ 15.000đ 0-20kg 30.000đ/3kg đầu 30.000đ/3kg đầu
+ 5.000đ/ 1kg tiếp +7.000đ/1kg tiếp
1kg tiếp theo +2.500đ +2.500đ Trên 20kg Tách kiện  Tách kiện
   
Gần kho tức là các khu vực lân cận bán kính quanh kho 10km chúng tôi hỗ trợ giao hàng với chi phí tiết kiệm cho khách hàng
( kho gồm 4 địa chỉ Hà Nội, Cẩm Phả, Hạ Long, Hải phòng)
Các khu vực miền bắc, miền nam chúng tôi sẽ gửi qua đường chuyển phát nhanh nhằm đảm bảo chi phí kết nối tốt nhất đến tay khách hàng

Cân nặng tính phí sẽ được tính theo cân nặng thực tế, hoặc cân nặng quy đổi, tùy cân nặng nào lớn hơn.
-Đối với vận chuyển Quốc tế: Cân nặng quy đổi (Kg) = Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm)/7000.
-Đối với vận chuyển nội địa Việt Nam: Cân nặng quy đổi (Kg) = Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm)/5000
Ví dụ: Sản phẩm A nặng 3kg; dài/rộng/cao lần lượt là 25, 50, 40cm.
+ Cân nặng tính phí của sản phẩm A đối với Vận chuyển Quốc tế: (25x50x40)/7000 = 7,14kg.
+ Cân nặng tính phí của sản phẩm A đối với Vận chuyển Nội địa VN: (25x50x40)/5000 = 10kg