Chính sách Bảo mật (Privacy Policy)

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ và bảo mật thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Chính sách Bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của công ty 1989 Order. Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ Chính sách Bảo mật này trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách truy cập và sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý với các quy định trong Chính sách Bảo mật này.

1. Thông tin cá nhân thu thập

a. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn tương tác với chúng tôi qua trang web, ứng dụng di động, hoặc qua các hình thức khác. Các thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin thanh toán và thông tin liên quan đến đơn hàng.

b. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin không cá nhân, như địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng, hệ điều hành, thông tin về các trang web mà bạn đã truy cập trước khi truy cập trang web của chúng tôi và thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi.

2. Mục đích sử dụng thông tin

a. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp, quản lý và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Thông tin cá nhân của bạn có thể được sử dụng để xử lý đơn hàng, liên lạc và thông báo với bạn về tình trạng đơn hàng, cung cấp hỗ trợ khách hàng, phản hồi yêu cầu và cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ.

b. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin không cá nhân để cải thiện trải nghiệm người dùng, tùy chỉnh nội dung và quảng cáo, nghiên cứu và phân tích thị trường, giám sát và cải tiến hiệu suất và an ninh của trang web và dịch vụ của chúng tôi.

3. Tiết lộ thông tin

a. Chúng tôi không chia sẻ, bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ và đáp ứng yêu cầu của bạn, bao gồm việc vận chuyển hàng hóa, xử lý thanh toán và phản hồi yêu cầu hỗ trợ khách hàng.

b. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác công nghệ, nhà cung cấp dịch vụ, hoặc bên thứ ba khác để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như lưu trữ dữ liệu, xử lý thanh toán, xử lý đơn hàng, phân tích dữ liệu, quảng cáo và marketing.

c. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi, hoặc bảo vệ an toàn của người dùng khác.

4. Bảo mật thông tin

a. Chúng tôi cam kết áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và quản lý hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, mất mát, sử dụng, tiết lộ hoặc hủy hoại.

b. Chúng tôi sử dụng các công nghệ mã hóa SSL (Secure Socket Layer) và các biện pháp bảo mật khác để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn gửi thông tin qua trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, không có phương thức truyền tải dữ liệu nào trên Internet là 100% an toàn. Vì vậy, chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn an toàn của thông tin cá nhân khi bạn truyền tải nó cho chúng tôi.

5. Quyền lựa chọn và truy cập thông tin cá nhân

a. Bạn có quyền truy cập, cập nhật, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình trong tài khoản của bạn. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi giới hạn việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn hoặc rút lại sự đồng ý của mình đối với việc sử dụng thông tin cá nhân.

b. Để thực hiện các quyền của mình hoặc yêu cầu thông tin thêm, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây.

6. Sự thay đổi và cập nhật Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính sách Bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào theo quyết định của chúng tôi. Phiên bản mới nhất của Chính sách Bảo mật sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi. Việc sử dụng tiếp tục dịch vụ sau khi Chính sách Bảo mật được thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

7. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc khiếu nại nào về Chính sách Bảo mật này hoặc việc xử lý thông tin cá nhân của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Tên công ty: 1989 Order
Số điện thoại: 0981 041 888
Email: 1989order@gmail.com