Phí tạm tính là gì, nó sẽ thay đổi như thế nào?

Khi tạo đơn, 1989order sẽ hiển thị phí tạm tính cho đơn hàng. Mức phí này thay đổi trong các tình huống sau:

  1. Khi 1989order mua hàng, nếu có sự thay đổi số lượng sản phẩm mua được và thay đổi giá trị đơn. Phí dịch vụ mua hàng & kiểm hàng sẽ thay đổi theo.
  2. Trước khi nhận được hàng hóa, 1989order chưa biết được khối lượng đơn hàng. Do vậy, chỉ khi nhận được hàng hóa và có cân nặng. Phí vận chuyển mới được cập nhật trên đơn và thay đổi tổng phí của đơn.

 


1989 Order – Dịch vụ mua hàng, ký gửi, vận chuyển hàng Trung Quốc trên toàn quốc tại Quảng Ninh

Website: 1989order.com

Facebook: 1989 ORDER taobao 1688 tmall

Email: service@1989order.com

Hotline: 0981041888