CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ HÀNG TỔNG HỢP

(Áp dụng từ  0h ngày 29/12/2020)

Bảng giá dịch vụ
“Vận chuyển Trung Việt hàng tổng hợp ”

 

Phí vận chuyển quốc tế Trung Việt

Phí vận chuyển quốc tế Trung Việt là chi phí chuyển hàng từ kho của Shippo: (Quảng Châu) Trung Quốc về Việt Nam (Hà Nội, Hồ Chí Minh)
Phí vận chuyển quốc tế Trung Việt = Phí quản lý cố định (3.000đ/kiện) + Phí vận chuyển hàng hóa (bảng dưới)

(Áp dụng từ  0h ngày 29/12/2020)

 

Phí dịch vụ = Phí VC Quốc tế Trung Việt (1) + Phí VC nội địa Việt Nam (2) + Phí dịch vụ gia tăng (nếu có) (3)

Xem chi tiết chính sách vận chuyển quốc tế

 

50.000đ/kg

 

41.000đ/kg

 

48.000đ/kg

 

Địa điểm

 

Thời gian vận chuyển

 

43.000đ/kg

 

3-7 ngày làm việc

 

5-9 ngày làm việc

 

Kho Hồ Chí Minh

 

Kho Hà Nội

 

46.000đ/kg

 

39.000đ/kg

 

<= 10 kg

 

10,1 kg – 100 kg

 

> 100 kg

 

Phí vận chuyển Trung Việt
(khối lượng/đơn)

 

Cân nặng tính phí sẽ được tính theo cân nặng thực tế, hoặc cân nặng quy đổi, tùy cân nặng nào lớn hơn.
-Đối với vận chuyển Quốc tế: Cân nặng quy đổi (Kg) = Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm)/7000.
-Đối với vận chuyển nội địa Việt Nam: Cân nặng quy đổi (Kg) = Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm)/5000
Ví dụ: Sản phẩm A nặng 3kg; dài/rộng/cao lần lượt là 25, 50, 40cm.
+ Cân nặng tính phí của sản phẩm A đối với Vận chuyển Quốc tế: (25x50x40)/7000 = 7,14kg.
+ Cân nặng tính phí của sản phẩm A đối với Vận chuyển Nội địa VN: (25x50x40)/5000 = 10kg
Xem chi tiết: Nguyên tắc quy đổi cân nặng tính phí hàng hóa