Thông báo chuyển địa điểm kho Hạ Long 21/12/2022

Kính gửi quý khách hàng,

1989 Order thông báo về việc chuyển địa điểm kho hàng Hạ Long – Quảng Ninh. Kể từ ngày 21/12/2022 được chuyển đến địa điểm mới, tới địa chỉ sau:

    D4-02 khu đô thị monbay, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh.

Để thuận tiện cho việc đến nhận hàng hóa quý khách có thể gọi số điện thoại 0984 573 043 để biết thêm thông tin.

BQT 1989order.com