Hướng dẫn Đánh giá Uy tín Nhà cung cấp 1688

Với định hướng phục vụ các nhóm Khách hàng khác nhau, các website bán hàng của Trung Quốc (Taobao, Tmall, 1688) áp dụng cách thức đánh giá uy tín nhà cung cấp theo những cách khác nhau. Trong đó:

– Taobao & Tmall: Hướng tới các Khách hàng lẻ: Tập trung vào đánh giá theo chất lượng của từng giao dịch lẻ.

– 1688.com: Hướng tới các Khách hàng mua sỉ: Tập trung đánh giá sự trung thành của Khách hàng và khối lượng giao dịch.

1. Các yếu tố đánh giá độ uy tín nhà cung cấp

Những nhà cung cấp trên 1688.com bao gồm:

  • Nhà sản xuất.
  • Đơn vị bán sỉ.
  • Đại lý đầu tư /đơn vị cung cấp dịch vụ thương mại.

Do đối tượng là những người mua sỉ, các nhà cung cấp trên 1688.com phải cung cấp thông tin chi tiết về hạ tầng, cơ sở vật chất, kinh nghiệm của đơn vị mình.
Bên cạnh đó, các tiêu chí đánh giá của Khách hàng cũng rất khác.

Đánh giá uy tín nhà  cung cấp

2. Trang thông tin cơ bản

– Cấp độ đánh giá uy tín nhà cung cấp: Khác với Taobao, với đặc thù bán sỉ. 1688.com phân cấp độ Nhà cung cấp dựa trên quy mô giá trị và số lượng giao dịch đã thực hiện. Để đảm bảo tính khách quan trong việc tính cấp bậc, 1688 cũng có cơ chế trừ điểm và giới hạn số lượng giao dịch được tính đối với 1 khách hàng. Dưới đây là bảng cấp bậc giá trị giao dịch tính theo NDT.
Dựa trên cấp bậc, thời gian thành lập, và đơn giá sản phẩm, bạn có thể đánh giá được lượng giao dịch liên tục của nhà cung cấp.

– Thông tin: tùy vào đặc thù của mỗi ngành hàng, bạn có thể quan tâm tới các thông tin khác nhau của nhà cung cấp. Tuy vậy, có một số thông tin cơ bản như dưới đây:

  • Thời gian thành lập: để đánh giá kinh nghiệm của nhà cung cấp.
  • Địa điểm: để dự trù phí vận chuyển nội địa Trung Quốc.
  • Khả năng cung cấp/sản xuất: dựa trên số nhân công, năng lực cung cấp/sản xuất hàng tháng, các tiêu chuẩn chất lượng…
  • Cơ sở vật chất: hình ảnh nhà máy, phân xưởng, cửa hàng, trang thiết bị đều được cung cấp.

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng Google Translate để đọc các nội dung trên trang thông tin này. Bằng cách click chuột phải, chọn “Translate to Tiếng Việt”

3. Đánh giá uy tín từ Khách hàng

– Trang 1688 tập trung đánh giá các chỉ số Khách hàng gồm:

  • Khách hàng có uy tín không.
  • Lượng Khách hàng thân thiết của nhà cung cấp.

– Chi tiết điểm đánh giá của người mua (trên thang điểm 5): Tương tự như của Taobao. Bạn có thể tham khảo phần đánh giá dịch vụ của người mua bên website Taobao.