Có thể tạo nhiều đơn khác nhau cùng 1 shop không?

Trong 1 shop có nhiều sản phẩm, tôi có thể tạo thành nhiều đơn khác nhau hay không?

Bạn có thể tạo nhiều đơn hàng trong trường hợp này. Để làm điều này, trong giao diện giỏ hàng, Bạn tick chọn các sản phẩm cần tạo và bỏ tick chọn các sản phẩm không muốn tạo chung 1 đơn hàng; sau đó click nút Tạo đơn hàng.

Người bán sẽ thu phí vận chuyển nội địa Trung Quốc theo mỗi đơn hàng, vì vậy trong trường hợp Bạn mua nhiều sản phẩm cùng một shop thì nên kết chung thành 1 đơn hàng để tiết kiệm phí nội địa Trung Quốc.

Quý vị có bất kỳ thắc mắc về order Taobao, 1688, Tmall, ký gửi và vận chuyển Trung Việt. Vui lòng gửi câu hỏi qua ô chat trên website 1989 Order hoặc fanpage 1989 order để được giải đáp.