Chính sách vận chuyển quốc tế Thương mại điện tử

1. Định nghĩa

– 1989 ORDER cung cấp dịch vụ vận chuyển quốc tế khai quan. Vận chuyển hàng khai quan là quá trình vận chuyển hàng hóa theo đường chính ngạch, hàng hóa được cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền kiểm duyệt trước khi được thông quan vào lãnh thổ Việt Nam.

2. Mức phí vận chuyển quốc tế

– Mức phí vận chuyển quốc tế được quy định trong bảng phí dịch vụ. Vui lòng tham khảo

Xem chi tiết Bảng giá vận chuyển Hàng Thương mại Điện tử

3. Chính sách vận chuyển Thương mại điện tử

3.1. Thời gian vận chuyển quốc tế:

– Thời gian vận chuyển hàng hóa được tính từ thời điểm 1989 ORDER xuất kho Quảng Châu đến khi đơn hàng được nhập kho tại Việt Nam.

Thời gian vận chuyển quốc tế được quy định như sau:

+ Vận chuyển về kho Hà Nội: 2 – 6 ngày làm việc.

+ Vận chuyển về kho Sài Gòn: 4 – 8 ngày làm việc.

– Thời gian nêu trên là khoảng thời gian diễn ra trong điều kiện thông thường. Trong trường hợp bất khả kháng dẫn tới tình trạng chậm thông quan hoặc chậm trễ trong thời gian vận chuyển, 1989 ORDER sẽ thông báo tới Khách hàng.

– Kiện hàng sau khi được ký nhận tại kho Quảng Châu, 1989 ORDER sẽ kiểm tra và xử lý hàng hoá trong 1-4 ngày làm việc (đối với các đơn hàng đầy đủ và chính xác thông tin). Nhằm mục đích đảm bảo điều kiện thông quan cho hàng hoá trước khi xuất kho vận chuyển về Việt Nam.

– 1989 ORDER cam kết hoàn 100% phí vận chuyển Quốc tế nếu:

+ Quá 28 ngày xuất kho Trung Quốc đơn hàng chưa về kho Hà Nội

+ Quá 38 ngày xuất kho Trung Quốc đơn hàng chưa về kho Sài Gòn

(Không bao gồm phí cố định, các phí dịch vụ giá trị gia tăng và phí vận chuyển nội địa Việt Nam). Các trường hợp không đủ và chính xác thông tin 1989 ORDER xin phép từ chối cam kết này.

– Thời gian nêu trên là khoảng thời gian diễn ra trong điều kiện thông thường. 1989 ORDER từ chối xử lý đối với các trường hợp phát sinh khác do nguyên nhân khách quan như: thiên tai, bệnh dịch, chính trị, hoặc các phát sinh bất khả kháng từ phía Hải quan.

3.2. Quy định vận chuyển Thương mại điện tử

– Mọi thông tin kê khai hàng hoá cần đảm bảo: trung thực, chính xác, và khớp với hàng hoá thực tế nhận tại kho Quảng Châu. 1989 ORDER sẽ từ chối mọi cam kết đối với những trường hợp sai lệch thông tin trên. 1989 ORDER không chịu trách nhiệm về việc sai lệch thông tin hàng hóa giữa hàng nhận thực tế với kê khai của Khách hàng. 

– 1989 ORDER chỉ nhận hàng tại kho thông qua các đơn vị giao hàng nội địa Trung Quốc. Trường hợp Khách hoặc NCC tự mang hàng qua kho (không có mã vận đơn phát hàng) cần được sự xác nhận và đồng ý trước của 1989 ORDER. Các kiện hàng không có xác nhận trước 1989 ORDER xin phép từ chối nhận hàng.

– Đối với các kiện hàng nhận được tại kho chưa có mã đơn (đã khớp MVĐ đúng) hoặc thông tin sản phẩm kê khai sai so với thực tế… Sau 07 ngày, kể từ thời điểm 1989 ORDER thông báo. Quý khách không phản hồi hoặc không bổ sung thông tin. 1989 ORDER sẽ mặc định chuyển hàng về Việt Nam và áp dụng tính phí VCQT theo hình thức Vận chuyển tổng hợp ký gửi một bước mà không có trách nhiệm thông báo lại hay chờ Khách hàng xác nhận.

– Đối với hình thức vận chuyển đường bộ. Do đặc tính va đập thường xuyên, 1989 ORDER không đảm bảo sự nguyên vẹn của vỏ/hộp sản phẩm. Các sản phẩm dễ vỡ, hoặc các sản phẩm cần đảm bảo hình dáng cần được đóng gói bằng các hình thức đặc biệt (quấn bọt khí)

Tham khảo dịch vụ quấn bọt khí tại đây

Tham khảo dịch vụ đóng gỗ tại đây

3.3. Quy định về hàng hoá:

Đối với các Sản phẩm đơn hàng ký gửi kiện lẻ, điều kiện để hàng hoá được khai quan là:

+ Giá trị kiện hàng không vượt quá 1.000.000 VNĐ.

+ Cân nặng kiện hàng không vượt quá 5kg/kiện.

+ Kích thước (chiều dài, chiều rộng, chiều cao) không vượt quá 1m

+ Số lượng sản phẩm trong 1 kiện hàng không vượt quá 20 sản phẩm.

– Trường hợp các đơn hàng có giá trị trên 1.000.000đ và cân nặng vượt quá 5kg: 1989 ORDER sẽ hỗ trợ Khách hàng tách nhỏ kiện hàng để đảm bảo điều kiện thông quan trên.

– Trường hợp hàng hoá có giá trị trên 1.000.000đ và không thể tách kiện: 1989 ORDER vẫn hỗ trợ kê khai và vận chuyển hàng hoá chính ngạch tuy nhiên Khách hàng cần thanh toán chi phí khai quan 12% giá trị đơn hàng.

4. Thất lạc/mất mát hàng hóa trong quá trình vận chuyển

4.1. Trường hợp mất hàng

– Đối với trường hợp mất hàng do các nguyên nhân chủ quan từ phía 1989 ORDER, mức bồi hoàn là 100% giá trị hàng hoá kê khai.

4.2. Đối với trưởng hợp thất lạc hàng:

Nếu Hàng hoá nhận đầy đủ và chính xác thông tin, kiện hàng sẽ được coi là thất lạc trong các trường hợp sau:

  • Quá 35 ngày xuất kho Trung Quốc đơn hàng chưa về kho Hà Nội
  • Quá 45 ngày xuất kho Trung Quốc đơn hàng chưa về kho Sài Gòn

Đối với các trường hợp trên, Khách hàng có quyền từ chối nhận hàng và được xử lý bồi hoàn theo trường hợp mất hàng. Trong trường hợp Khách hàng đồng ý nhận hàng. 1989 ORDER sẽ miễn phí vận chuyển Quốc tế (không bao gồm các chi phí khác).

5. Các lưu ý:

– Khách hàng cần cập nhật đầy đủ thông tin các Chính sách, Quy định và Biểu phí của 1989 ORDER trước khi tạo đơn hàng. Mọi vấn đề xử lý khiếu nại dịch vụ 1989 ORDER sẽ thực hiện theo Chính sách quy định đã cam kết.

– Khách hàng vui lòng thanh toán toàn bộ các chi phí phát sinh trên đơn hàng trước khi nhận hàng (Tài chính không âm). Mọi thắc mắc về tài chính và các khiếu nại liên quan đến chi phí, hàng hoá, cam kết dịch vụ… 1989 ORDER sẽ xử lý và phản hồi qua khâu khiếu nại dịch vụ.